ประวัตินักเรียน
หน้าหลัก

 

ชื่อ : นามสกุล : ชั้น :

 

วิชา คะแนนเต็ม คะแนนสอบ
ภาษาไทย    
คณิตศาสตร์    
ภาษาอังกฤษ    
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม    
สังคม    
พลศึกษา    
พระพุทธศาสนา    
คอมพิวเตอร์    
วิทยาศาตร์    
สุขศึกษา    
การงานอาชีพ