ประวัตินักเรียน
หน้าหลัก

 

ชื่อ : นามสกุล : ชั้น :

 

รายวิชา

 

ขาดเรียน ลากิจ สาย แสดงผล
       

 

ขาด 4 ครั้ง = ไม่มีสิทธิ์สอบ (มส)

สาย 4 ครั้ง = ขาด 1 ครั้ง

ลากิจ 5 ครั้ง = ขาด 1 ครั้ง