ระบบสารสนเทศ
โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม LAONGAMPITTAYAKHOM
กิจกรรม / ข่าวสาร
รายละเอียด...
Click
รายละเอียด...
Click
รายละเอียด...
Click
โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม LAONGAMPITTAYAKHOM
ติดต่อ โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม 174 หมู่ที่ 1 ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 34340 โทร : 045-337018